Najnowszy

Nieodpłatne szkolenia dla instytucji non profit

Pracujesz dla niekomercyjnego stowarzyszenia albo fundacji? Od dziś możesz ubiegać się o treningi i warsztaty kompetencyjne, które pozwolą poprawić jakość waszych projektów. Za uczestnictwo

Czytaj więcej...

Wsparcie dla biznesu na szkolenia

admin 05.06.2018

Wykaz przedsiębwzięć, które będą miały przyznaną pomoc finansową w tym kwartale:

Aktywator on-line dla drukarni, z systemem wsparcia e-commerce oraz zarządzania i realizacji projektów poligraficznych, zintegrowany z semantyczną porównywarką cen, w modelu SaaS.

Optymalizacja aktualnego modelu realizacji usług handlowych pomiędzy Fruitland Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez zaimplementowanie od a do Z systemu mobilnego typu B2B

Kompletne stworzenie e-usługi CPL - w pełni nowatorskiego narzędzia e-marketingowego do zautomatyzowanego procesu generowania i zamieszczania spersonalizowanych ankiet sprzedażowych, zintegrowanych z reklamą banerową

BUDOWA I WDROŻENIE EMERGENTNEGO SYSTEMU KLASY B2B, WSPOMAGAJĄCEGO WSPÓŁPRACĘ MIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI W ZAKRESIE ZAAWANSOWANEJ , WIELOWYMIAROWEJ ANALITYKI EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ

Kompletne wdrożenie systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego

DEMETER-zaimplementowanie od a do Z modelu integrującego procesy organizacyjno-finansowe polegającego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceniami, projektami w toku, fakturowaniem, windykacją, kosztorysowaniem i bazą poddostawców.

Dostosowanie systemu mobilnego PPH Unicell Poland Sp. z o.o. w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi Partnerów

Implementacja systemu telekomunikacyjnego w firmie BRAINSHAKE &MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA prowadzący do automatyzacji modeli biznesowych.|Informatyczna platforma B2B dedykowana dla automatyzacji modeli biznesowych w obszarach dystrybucji i realizacji projektów pomiędzy PROFI PARTNER BIŁOCHA ARKADIUSZ a firmami partnerskimi.

Interaktywna aplikacja do automatycznego tworzenia e-ramówki kanału telewizyjnego nadawanego w technologii IPTV w sieciach ISP, TVK, Smart TV, mobilnych oraz innych IP.

Międzynarodowa zaawansowana platforma kojarząca zleceniodawców i wykonawców projektów zdalnych oraz wspierająca procesy związane z nawiązywaniem, realizacją i koordynacją współpracy.

Narzędzie do automatycznego tworzenia środowiska mobilnego do komputerowego wsparcia metody projektów oraz samodzielnego tworzenia i zarządzania portalem internetowym placówki oświatowej

Ochrona patentowa w Chinach, Kanadzie, USA, i Ukrainie wynalazku pn. Przeciwprądowa suszarnia szybowa z ruchomymi pułkami do suszenia aglomeratów o niewielkiej wytrzymałości mechanicznej

Zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA.

Opracowanie linii badawczo rozwojowej dla unikatowej obróbki cieplnej i monitorowania wpływu poszczególnych parametrów aktualnego modelu na własności zmęczeniowe i wytrzymałościowe widłaków

Point.FM - rodzinny portal skierowany dla kobiet, implementujący e-usługi z dziedziny ślubu, wesela, rodzicielstwa, kulinariów, dietetyki i antykoncepcji.

Poprawa konkurencyjności firmy KGPN Sp.z o.o. poprzez wdrożenie nowoczesnego procesu B2B dla kluczowych partnerów Wnioskodawcy, jako element zinformatyzowania współpracy

Rozwój Studio55 Sp.J. poprzez zaimplementowanie od a do Z oprogramowania umożliwiającego integrację z zewnętrznymi systemami informatycznymi oraz automatyzację procesów B2B

Zaprojektowanie elektronicznej platformy wymiany danych typu B2B, integrującej Infox Henryk Kopiec Sp. z o.o. i korporacji z sektora IT w ramach automatyzacji procesów ofertowo-sprzedażowych.

Opracowanie nowoczesnego procesu B2B profesjonalnej wymiany i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym pomiędzy otodojazd.pl a partnerami biznesowymi w celu zintensyfikowania świadczenia usług carpoolingowych w Polsce

Opracowanie interaktywnej platformy komunikacyjnej wyposażonej w narzędzia do wyceny wartości grupy oraz opracowania memorandum informacyjnego dla inwestorów dla rynku fuzji i przejęć w sektorze MSP w Europie.

Stworzenie zdalnego serwisu przetwarzania informacji i generowania raportów związanych z rynkiem nieruchomości wyposażonego w narzędzia diagnostyczne i publikacyjne.

Wdrożenie teleinformatycznych narzędzi wspierania zarządzania zasobami ludzkimi w postaci badania dopasowani rekrutowanych kandydatów do organizacji i badania zaangażowania zespołu.

Wdrożenie oraz udostępnienie innowacyjnego społecznościowego serwisu kulinarnego z funkcją automatycznego generowania list zakupowych i raportów gotowań.|Stworzenie platformy komunikacyjnej B2B w celu automatyzacji modeli biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Polkemic II Sp. z o.o. S.K.A. a jej partnerami biznesowymi.

Wdrożenie systemu mobilnego Action Monitoring w celu zarządzania procesami biznesowymi oraz operacjami firmy i nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz ulepszenia usług Sales Support, Field, Events

Uniwersalny system wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa, analizujący komunikację użytkowników w sieciach teleinformatycznych z komutacją kanałów i pakietów

Formalne zgłoszenie ochrony patentowejna terenie Polski oraz komercjalizacja wynalazku  pt.: Czujnik rezonansowy opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk przez pracowników naukowych A. Gamian, J. Rybka,  T. Gotszalk, J. Mielczarski

Formalne zgłoszenie patentu na sposób znakowania sygnałów używanych do wykrywania i pomiaru wycieków w sieciach transmisji danych xDSL oraz urządzenie do wykrywania i/kub pomiaru wycieków znakowanych tym sposobem

Zaimplementowanie od podstaw dedykowanego modelu telekomunikacyjnego typu B2B w firmie Pracownia Kreatywna Sp. z o.o.w celu usprawnienia modeli zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi.

Wdrożenie i integracja systemów klasy B2B do zarządzania procesami kadrowymi, zarządzania wiedzą i informacją oraz standardami merchandisingowymi i sprzedażą z systemami Partnerów w celu kompleksowego zarządzania wybranymi procesami biznesowymi

Wdrożenie innowacyjnego procesu B2B automatyzującego przeprowadzanie badań i rekrutację testerów do badań użyteczności m.in stron internetowych, serwisów, formularzy.

Zaimplementowanie od podstaw calkowicie nowatorskiej w skali europejskiej platformy B2B w firmie Metronic Systems w celu automatyzacji aktualnego modelu wymiany danych i informacji z partnerami biznesowymi|Zaimplementowanie od podstaw internetowej platformy dystrybucyjnej klasy B2B w firmie Zakład Produkcyjno -Handlowy BASTAmgr inż. Stanisław Barczyk dla optymalizacji i automatyzacji efektywności procesów biznesowych z partnerami i kontrahentami.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego modelu B2B integrującego systemy przedsiębiorstwa Handlowego Agroskład i partnerów w zakresie składania zamówień, zakupów i fakturowania.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego modelu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy Eksperci Finansowi Grupa Polska Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych i informacji

Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie mailingu pomiędzy przedsiębiorstwem Nowoczesna Firma S.A. i jej partnerami.

Zaimplementowanie od podstaw modelu B2B w przedsiębiorstwie handlu hurtowego Blending Sp. z o.o. w celu podniesienia efektywności procesów biznesowych realizowanych z kluczowymi dostawcami jak i konkurencyjnośc przedsiębiorstwa na rynku.

Wdrożenie systemu klasy b2b w firmie IT-SERVICE Tomasz Wolniak integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie zamówień, realizacji dostaw i usług.

Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi e-dietetyka wspomagającej leczenie nadwagi, otyłości i szeregu chorób dietozależnych przez firmę Fabryka Zdrowia Sp. z o.o. w organizacji

Wsparcie na pozyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku: Realizowane przy pomocy komputera przyspieszenie wyszukiwania w relacyjnych bazach danych o strukturze znormalizowanej powyżej normalizacji 4”

www.sun.edu.pl: Screencasty Uczą Najskuteczniej, czyli platforma umożliwiająca obligatoryjne dokształcanie pracowników zawodów regulowanych za pomocą e-learningu

Zgłoszenie ochrony prawnejwynalazku Włókienniczy wyrób czyszczący zwłaszcza do usuwania makijażu w Europejskim Urzędzie Patentowych, z walidacją patentu na 15 wybranych krajów.Tagi: